0

Δημιουργίας Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Σκοπιμότητες!

Του Δρoς Άριστου Αριστοτέλους

Η δημιουργία Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ) και οι σκοπιμότητες γύρω από αυτή την υπόθεση, που φαίνεται να απασχολούν ακόμη την κυπριακή κυβέρνηση, αποτέλεσαν το αντικείμενο δημόσιων αντεγκλήσεων και συζητήσεων. Σκοπός του παρόντος κειμένου είναι να θέσει σε σωστή διάστασή ορισμένα σημεία που έχουν εγερθεί.

Καταρχήν έχει λεχθεί ότι η κυβερνητική πλευρά μελετά τη σύσταση ενός τέτοιου ή παρόμοιου οργάνου και ότι κάποια άτομα, περιλαμβανομένου και τέως υπουργού της κυβέρνησης, που πιθανολογείται ότι θα είναι επικεφαλής του οργάνου αυτού, ασχολούνται με το όλο θέμα. Η εντύπωση ωστόσο που έχει δοθεί από τις ανακοινώσεις και εξηγήσεις είναι ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη ως προς το πιο ακριβώς είναι το ζητούμενο από τη σύσταση, στελέχωση και το ρόλο της οντότητας αυτής.

Εάν η πρόθεση είναι πράγματι η δημιουργία ΣΕΑ, δεν χρειαζόταν όλη αυτή η ταλαιπωρία της εξ’ υπαρχής αναζήτησης πληροφοριών και μελέτης του θέματος. Θα ήταν αρκετό να μας συμβουλεύονταν ως Κέντρο Στρατηγικών Μελετών ή και να ανατρέξουν στα αρχεία του προεδρικού στις 11.01.1979 και 15. 04.1982 επί διακυβέρνησης Κυπριανού, στις 16.06. 1988 επί Βασιλείου και στο διάστημα 1993-2003 επί Κληρίδη όπως και στον ημερήσιο Τύπο της περιόδου αυτής και θα είχαν ολοκληρωμένες εκθέσεις και αναλυτικές προτάσεις μας για τη σημασία, τη σύσταση, οργάνωση και τρόπο λειτουργία της ΣΕΑ. Σημειώνεται συναφώς ότι επί διακυβέρνησης Κληρίδη πάρθηκε και σχετική απόφαση για σύσταση και λειτουργία ΣΕΑ αλλά δεν τελεσφόρησε.

Δεν είναι πρόθεση μας να υπεισέλθουμε σε εφ’ όλης της ύλης ανάλυση του θέματος, ωστόσο, κάποια σημεία που ηγέρθηκαν πρέπει επιγραμματικά να τεθούν στη σωστή τους βάση. Πρώτο, σκοπός του ΣΕΑ είναι να επιλαμβάνεται ζητημάτων – απειλές, κινδύνους κλπ - που επηρεάζουν την εθνική ασφάλεια της χώραςκαι να διαμορφώνει πολιτικές και να κινητοποιεί πόρους για την αντιμετώπιση των. Δεύτερο, αυτό προϋποθέτει σύσταση ομάδας ειδικών που θα μελετά, αναλύει, προβλέπει και υποβάλει εισηγήσεις στο ΣΕΑ κατά την εξέταση των θεμάτων αυτών. Τρίτο, της ομάδας αυτής προΐσταται άτομο με βαθειά γνώση του αντικειμένου, που θα ενεργεί και ως σύμβουλος του προέδρου της Δημοκρατίας επί θεμάτων εθνικής ασφάλειας. Τέταρτο, της ΣΕΑ προΐσταται και προεδρεύει ο πρόεδρος του κράτους και όχι ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, όπως έχει λεχθεί. Πέμπτο, στις συνεδριάσεις της ΣΕΑ συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας, ο αρχηγός και υπαρχηγός της Εθνικής Φρουράς, καθώς και ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας και ο διοικητής της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Έκτο, ανάλογα με το θέμα παρακάθονται και άλλοι υπουργοί, π.χ., Οικονομικών, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών κ.λπ. Έβδομο, ο ρόλος του συμβούλου Εθνικής Ασφάλειας, δεν υποκαθιστά τη συμβουλευτική ιδιότητα των υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας στους τομείς δραστηριότητας τους, όμως αν δεν υπάρχει σαφής προσδιορισμός των καθηκόντων, ευθυνών και εξουσιών του, θα είναι αναπόφευκτη η μεταξύ τους σύγκρουση. Όγδοο, αν ο εν λόγω σύμβουλος και η ομάδα του δεν είναι καλοί γνώστες του αντικειμένου, τότε το ΣΕΑ θα κινδυνεύει να οδηγηθεί σε εσφαλμένες εκτιμήσεις και σε κινήσεις με αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Τέλος υπογραμμίζεται ότι η ασφάλεια και η επιβίωση του κράτους και των πολιτών από κινδύνους και απειλές, που προβάλλουν μέσα στο άναρχο διεθνές πολιτικό περιβάλλον και -αρκετές φορές - στο εσωτερικό, αποτελεί υψηλή προτεραιότητα οποιασδήποτε υπεύθυνης κυβέρνησης. Οι προκλήσεις κατά της Κύπρου δεν είναι σημερινό φαινόμενο – ένεκα υδρογονανθράκων – όπως έχει τονίσει η κυβέρνηση για να δικαιολογήσει την ενασχόληση με τη σύσταση ΣΕΑ, αλλά υφίστανται από τότε που υπάρχει κυπριακό κράτος, κυπριακό πρόβλημα και τουρκική απειλή. Η σύσταση λοιπόν και η λειτουργία ΣΕΑ στην Κύπρο, αν γίνει σωστά, θα μπορούσε – έστω και αργά - να συμβάλει θετικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων και απειλών, αν όμως κάπου αλλού αποσκοπεί, τότε μόνο την εθνική ασφάλεια δεν εξυπηρετεί.
ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ http://strategy-cy.com

Δημοσίευση σχολίου Blogger

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top