0
Με τους Έλληνες ξεκίνησε, με εκείνους πάνω από τα ερείπια των ανακτόρων του Μυκηναϊκού πολιτισμού, από το τέλος της δεύτερης χιλιετίας προ Χριστού. Νέο και μάλλον ασυνήθιστο. Σε γενικές γραμμές δηλαδή, οι ίδιοι οι πολιτισμοί είχαν σχηματιστεί υπό την επιρροή των μοναρχών. Η εξέλιξη της τέχνης ήταν μέρος της θεμελίωσης της κυριαρχίας τους, και τα δύο πήγαν μαζί κυρίως σε σχέση με τη δημιουργία μιας αυτοκρατορίας. Όπως περίπου έγινε στην Μεσοποταμία και την Αίγυπτο. Σε αντίθεση με τους Έλληνες.

Γι 'αυτούς, οι βασιλιάδες κατά το χρόνο και οι τύραννοι στους μετέπειτα αιώνες δύσκολα κατάφεραν να διαμορφώσουν τις κοινότητες. Επιπλέον, για τους ευγενείς και τους αστούς είχε μεγάλη σημασία να ζουν σε μικρές, αυτόνομες πόλεις. Αν και είχαν πολλούς πολέμους μεταξύ τους, όπως σε μεγάλο βαθμό κατανοούσαν τους εαυτούς τους ως πολεμιστές, σπάνια κατέκτησαν μια ξένη πόλη, και σίγουρα ποτέ - ή σχεδόν - δεν σκέφτηκαν να ενσωματώσουν ξένες υπηκοότητες.

Δύσκολο να πούμε πως συνέβη αυτό. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι Έλληνες αναζητούσαν πάντα την μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία. Δηλαδή ήθελαν να δίνουν όσο το δυνατόν λιγότερο για την κοινότητα. Η καταβολή φόρων ήταν για ένα ελεύθερο πολίτη ανάξια. Την στρατιωτική θητεία την παρείχαν οι ίδιοι και μέσα από δικούς τους πόρους. Οι φορείς εξουσίας που άλλαζαν ανά χρόνο, πλήρωναν ουσιαστικά οι ίδιοι για τον εαυτό τους και τους βοηθούς τους. Έπρεπε να έχουν την ελάχιστη δυνατή δύναμη. Με λίγα λόγια, η κοινότητα δεν θα πρέπει να είναι κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών της.

Αυτό αντιστοιχούσε σε αυτούς του πολίτες που δεν θέλαν να είναι μικροί και εξαρτώμενοι από μεγάλες δομές, αλλά σε μικρές δομές να είναι μεγάλοι σε μέγεθος. Τόσο μεγάλοι, όσο ακριβώς θα μπορούσαν να είναι πολλοί από αυτούς, όταν με την ελάχιστη δύναμη κάνουν ένα σύνολο. Είχαν δημιουργήσει μια κάποια ισότητα. Ήταν επίσης σημαντικό για το κοινό, στο οποίο οι άνδρες, πρώτα οι ευγενείς, συναντούνταν, για να μαλώσουν αλλά και να μονιάσουν. Η καθημερινότητά τους ήταν ένα συμβίωμα - στις συνομιλίες, στην πολιτική και σε γιορτές, σε αθλήματα αλλά και στα συμπόσια. Το κοινό διαχωρίζονταν από το σπίτι (και τη ζωή των γυναικών), όπως η ελεύθερη ζωή από την δουλειά, όπως ο μύθος από την τελετουργία, έτσι ώστε η φαντασία των ποιητών μπορούσε να είναι σχετικά ελεύθερη. Πάνω απ 'όλα τα έκαναν αυτά για να υπερέχουν έναντι του άλλου, όχι όμως για να είναι ισχυροί και εξουσιάζοντες του απέναντί τους. Το πλάσιμο του ανθρώπου και ο ανταγωνισμός έπαιξαν τέτοιο ρόλο σε αυτόν τον πολιτισμό όσο πουθενά αλλού.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι οι Έλληνες διατήρησαν αυτήν την ιδιαιτερότητα της πολιτιστικής διαδικασίας τους και την ενίσχυσαν με μερικές μόνο τροποποιήσεις. Το αποτέλεσμα, κατάληξαν σε αυτόν τον τόσο ασυνήθιστο δρόμο, και με διάφορους τρόπους παρασκεύασαν ακριβώς αυτή την κληρονομιά που κληροδότησαν αργότερα σε όλο τον κόσμο.

Αρχικά κάθονταν γύρω από το Αιγαίο. Δεν υπήρχε ξένη δύναμη που ενδιαφέρονταν για αυτόν τον χώρο. Μόνο οι Φοίνικες έμποροι το έκαναν, οι οποίοι είχαν το σπίτι τους στην ανατολική ακτή της Μεσογείου. Όχι με την πολιτική ή τον πόλεμο, αλλά με τις ναυτικές και τις εμπορικές σχέσεις άνοιξε ο δρόμος στους Έλληνες για τους ανατολικούς πολιτισμούς. Έμαθαν πρόθυμοι. Πολλές γνώσεις, τεχνικές και τέχνες, μύθους και εικόνες, έφεραν από εκεί. Σίγουρα ήταν οι ανατολικοί πολιτισμοί που ενέπνευσαν την πολιτιστική παιδεία των Ελλήνων, αλλά τίποτα δεν τους ανάγκασε να προσαρμοστούν σε αυτούς τους πολιτισμούς, κοινωνικά ή πολιτικά. Και δεν το έκαναν.

Όταν η κατάσταση στο σπίτι έγινε πολύ σφιχτή, οι Έλληνες δεν σκέφτηκαν την κατάκτηση της γειτονιάς τους, αλλά τη δημιουργία ανεξάρτητων αποικιών. Έτσι, η Μεσόγειος ήταν από τη Μασσαλία έως της ακτές της Φοινίκης μια Ελληνική θάλασσα - ένα στοιχείο που κανείς δεν μπορούσε να ελέγξει, ήταν ανοιχτό σε όλους. Τεράστιες εκτάσεις γης άρχισαν έτσι να ενώνονται πάνω από τη λίμνη - σε ένα κοινό χώρο. Στις νέες ενώσεις οι παλμοί προέρχονται από τους Έλληνες, έθεσαν σε κίνηση πολλά και πολύ έξω από τον πυρήνα της περιοχή τους - συμπεριλαμβανομένων των Ετρούσκων και της τότε ιδρυθείσας πόλης της Ρώμης.

Έτσι, οι νότιες ακτές της Ευρώπης για πρώτη φορά συμπεριλήφθησαν σε μια πολύ μεγαλύτερη κλίμακα στο κοσμοιστορικό κίνημα. Χωρίς πολύ πολιτική, αλλά μέσω του εμπορίου - και της διάδοσης της γνώσης και των τρόπων ζωής. Η κουλτούρα που ίδρυσαν οι Έλληνες κάτω από αυτές τις συνθήκες παρουσιάζεται σε μεγάλο βαθμό ως μια ενιαία οντότητα, αν και ποικίλει στις επιμέρους πόλεις και τις περιφέρειες.

Πως κατάφεραν οι Έλληνες - κατά την αρχαϊκή περίοδο (περίπου 800 με 500 π.Χ.) - να διοργανώσουν τον κόσμο, τις έννοιες και τις μορφές, για να εκφράσουν έτσι τον εαυτό τους; Αυτό έγινε τελικά μέσω της - αδιαμεσολάβητης - συνύπαρξης. Έπρεπε να δημιουργήσουν τον πολιτισμό τους μέσα από τη συμμετοχή τους. Η παρόρμηση να ενεργούν ελεύθερα δεν είχε υποβληθεί σε καρατομήσεις, απλά πλαισιώθηκε. Οι συγκρούσεις οι οποίες ήταν σε θέση να καταλήξουν σε εμφύλιο πόλεμο ήταν να επιλυθούν χωρίς την βία μια κεντρικής αρχής. Δεν ήταν ένα εύκολο έργο, αλλά πέτυχαν.

Αναζήτησαν να φέρουν το κοινό στο προσκήνιο, την ευθύνη του πολίτη απέναντι στην κοινότητα. Αυτό που αλλού υπαγορεύονταν από πάνω, εδώ είναι το πρόβλημα της γνώσης, του συλλογισμού, του λόγου, ο οποίος ήταν να αναπτυχθεί αναλόγως. Αυτό απαιτούσε μια κατευθυντήρια γραμμή. Με αυτόν τον τρόπο οι Έλληνες πιστεύουν ότι υπάρχει μια ορθή τάξη, μια κρυμμένη διάσταση που κρύβεται πίσω από όλα στη ζωή, όπως στη φύση. Το αποτέλεσμα δεν ήταν μόνο μια πολιτική σκέψη, αλλά και η Ελληνική φιλοσοφία. Όπως οι πολίτες προσανατολίστηκαν στην πόλη για το μέτρο και τον κανόνα, γεννήθηκε ο αυτο-έλεγχος και η αυτογνωσία. Η αναζήτηση για το μέτρο αυτό ήταν η συσχέτιση της ελευθερίας. Εκείνη την εποχή ο Δίας ήταν ο θεός της δικαιοσύνης.

Ως αποτέλεσμα, δημιουργήθηκαν τα προπλάσματα της δημοκρατίας, τα οποία προϋπόθεταν την κοινή δέσμευση πολλών πολιτών. Τότε ήταν σημαντικό να μετατρέψουν οι ευγενείς το κοινό ελκυστικό - για τους άλλους. Υπήρχαν μόνο οι πολίτες, ενώ τα σπίτια τους παρέμειναν ένα ιδιωτικό θέμα, και συχνά λειτουργούσαν με τη βοήθεια των δούλων. Η πόλις έπρεπε να παραμείνει μικρή αν έπρεπε ο λαός να έχει την εξουσία - και επειδή οι πολίτες έπρεπε να σταθούν μαζί, αλληλέγγυοι, αλλιώς θα ήταν κατώτεροι των ευγενών.

Αυτό που προέκυψε εκείνη την εποχή ήταν μια υψηλή πνευματική και αισθητική έλξη. Αλλά κανείς δεν γνωρίζει τη συνέχεια, εάν οι Έλληνες δεν έρχονταν το 500 π.Χ σε σύγκρουση με την Περσική Αυτοκρατορία και αν δεν ήταν μια πόλη, η Αθήνα, η οποία μετά την εξωφρενική επιτυχία της εκτέθηκε αργότερα στις ισχυρότερες δυνατές εντάσεις. Κανείς δεν γνωρίζει τη συνέχεια, αν δεν είχε έρθει αυτή η περίοδος δοκιμασίας, η οποία εκτόξευσε τον Ελληνικό πολιτισμό στην κλασική μορφή του.

Στα μέσα του 6ου αιώνα π.Χ. ιδρύεται η Περσική Αυτοκρατορία. Σε σύντομο χρονικό διάστημα νίκησε όλες τις άλλες αυτοκρατορίες στην Εγγύς Ανατολή και στη συνέχεια της ενσωμάτωσε. Πολλές Ελληνικές πόλεις στην ανατολική ακτή του Αιγαίου ήρθαν κάτω από την εξουσία της. Όταν η Αθήνα υποστήριξε την προσπάθειά τους να απελευθερώσουν τον εαυτό τους, επέστησε πάνω της την αγανάκτηση του Μεγάλου Βασιλιά της Περσίας. Η αποστολή τιμωρίας απέτυχε όταν οι Αθηναίοι νίκησαν τον Περσικό στρατό στο Μαραθώνα (490). Τώρα οι Πέρσες ήθελαν να υποτάξουν τους Έλληνες της άλλης πλευράς του Αιγαίου, με ένα τεράστιο στρατό στην ξηρά και στην θάλασσα (480).

Αλλά μερικές ελληνικές πόλεις, κυρίως η Σπάρτη και η Αθήνα, δεν θα μπορούσαν να πτοηθούν. Σε μια απαράμιλλη προσπάθεια οι Αθηναίοι συγκρότησαν ένα στόλο από 200 πλοία, και στη συνέχεια ήταν σε θέση να δελεάσουν τους ακόμη ανώτερους εχθρούς τους στα στενά της Σαλαμίνας και να τους πλήξουν καταστροφικά. Όπως οι Πέρσες αποσύρθηκαν, το 479 νικήθηκαν και στην ξηρά, οι Ελληνικές πόλεις της Ασίας ήθελαν να απελευθερωθούν. Σχημάτισαν μια συμμαχία με την Αθήνα στην κορυφή και οι Πέρσες απωθήθηκαν.

Γύρω από την Αθήνα ξεδιπλώθηκε μια ασύλληπτη δυναμική. Μέσα σε μία ημέρα είχε γίνει μια παγκόσμια δύναμη, σημείωσε απίθανες επιτυχίες - αν μη τι άλλο, επειδή εξέπληξε τους άλλους . Ήταν μια εξαίρεση, σχεδόν από κάθε άποψη.

Όσο περισσότερο χρειάστηκε η Αθήνα το στόλο της, τόσο περισσότερους ενσυνείδητους κωπηλάτες απέκτησε από τα χαμηλότερα στρώματα. Στην Αθήνα ιδρύθηκε μια ριζοσπαστική δημοκρατία, η πρώτη δημοκρατία στην ιστορία. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν μελλοντικά από την Λαϊκή Συνέλευση (Εκκλησία του Δήμου), με μεγάλη συμμετοχή από τους κοινούς ανθρώπους.

Ήταν εξαιρετικά τολμηρό και σίγουρα τρομακτικό: η κορυφαία πόλη στα χέρια των πολλών ανθρώπων. Αλλά αυτό ήταν για μια μεγάλη περίοδο καλό, αν μη τι άλλο, χάρη στην ηγεσία του Περικλή. Η σοφία, η ευγλωττία του και η αντίληψη της έννοιας των τεράστιων δυνατοτήτων της πόλης τον μετέτρεψαν σε συνήγορο και οδηγό των πολλών ανθρώπων: το μέγεθος και το μεγαλείο της Αθήνας.

Μετά από όλα εξασφάλισε την κυριαρχία της πόλης στο Αιγαίο Πέλαγος. Στον Χρυσό Αιώνα του Περικλή η Αθήνα έγινε το κέντρο του Ελληνικού κόσμου. Τα αποτελέσματα ήταν παράξενα: μήπως η πόλη έλκει τώρα τον φθόνο των θεών; Η ορθολογική πολιτική της ήταν σε αντίθεση με την παράδοση. Οι παλαιοί κανόνες των Ελλήνων δεν είναι πλέον σε ισχύ; Θα μπορούσε να είναι η δημοκρατία κατά την έννοια του Δία; Συνεχώς συμβαίνει κάτι νέο και ανυποψίαστο.

Χιλιάδες τέτοιες ερωτήσεις απασχόλησαν τους πολίτες, οι επιζήσαντες τραγωδίες το μαρτυρούν, με έναν διαφορετικό τρόπο στη συνέχεια, την επινοημένη ιστορία. Τελικά, η σύγχρονη, κρίσιμη επιστήμη που γέννησε την Ευρώπη στους μετέπειτα αιώνες, έχει την καταγωγή της σε αυτή την αμφισβήτηση.

Μια άλλη μαρτυρία είναι η γλυπτική, η οποία με τη σειρά της προσέφερε αφάνταστες δυνατότητες. Είδε τον εαυτό της αντιμέτωπη με το πρόβλημα των θεών, την δημιουργία και την κατανόηση μιας εικόνας του ανθρώπου, του οποίου ολόκληρο το τερατούργημα έγινε όσο ποτέ άλλωτε αντιληπτό σε αυτήν την περίοδο, όπως οι προσπάθειες της διάσχισης των ανθρώπινων συνόρων είναι συνεχείς.

Εν ολίγοις, υπήρχαν τεράστια περιθώρια εκείνη την εποχή στην Αθήνα. Ο άνθρωπος ήταν (στο πλαίσιο της πόλις) ο κυρίαρχος της πολιτικής τάξης του. Όλα φαίνονταν δυνατόν να μπορούν να αλλάξουν. Ο Σωκράτης ήξερε μόνο ότι δεν ήξερε τίποτα, να για να το πούμε έτσι απλά. Έθεσε το ζήτημα του δίκαιου, συνεχώς και ανελέητα.

Οι άνθρωποι απολαμβάνουν μια ελευθερία, όπως σπάνια. Αμφισβητούν και αναζητούν, στην πραγματικότητα μια αιτία για την απελπισία - όμως, το αντίθετο συνέβη. Καλλιτέχνες, ποιητές και φιλόσοφοι δεν απάντησαν αλλά εμβάθυναν τις ερωτήσεις περισσότερο. Δεν υπάρχει τίποτε που να μην μπορεί να φαίνεται ως καλό στους ανθρώπους. Τι ήταν το καλό; Ο Βασιλιάς Κρέοντας στην Αντιγόνη ήθελε να κάνει τα πάντα με την λογική και υπέπεσε στα χειρότερα λάθη. Πώς ακριβώς συνέβη αυτό, μπορούσε να το δει κανείς: πόσο δύσκολο είναι η λήψη των σωστών αποφάσεων. Και πάνω απ 'όλα, ακόμα και η τελευταία αμηχανία συνελήφθη σε εικόνες, σε μύθους, σε ιστορία, σε διανόηση, μέχρι σήμερα μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης.Ταυτόχρονα μιας έκφρασης της νέας κυριαρχίας των ανθρώπων.

Αυτό που είχε παραχθεί στο 5o αιώνα προ Χριστού ήταν κυρίως η εκπαιδευτική κληρονομιά. Ήταν η φιλοσοφία του Πλάτωνα, η οποία έθεσε τα πιο σημαντικά ζητήματα σε όλους σχεδόν τους τομείς όπου οι φιλόσοφοι έπρεπε να κινηθούν μελλοντικά - έως σήμερα. Οι απαντήσεις του ήταν με ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, αλλά όπως ο ίδιος ώθησε προς τα εμπρός τις ερωτήσεις του, μέχρι την ιδέα του καλού και του δικαίου, εξακολουθεί μέχρι σήμερα να είναι έντονη, και το ίδιο ισχύει και για τον μαθητή του Αριστοτέλη, όπως και για τον δικό του μαθητή, τον Αλέξανδρο. Ήταν 22 ετών όπως απαριθμούσε τις μυθικές φιγούρες του Ηρακλή και του Αχιλλέα ως προγόνους του: γιατί να μην είναι δυνατό να πάρουμε την αυτοκρατορία των Περσών;

Έτσι, ο νεαρός Βασιλιάς διέσχισε τα σύνορα μεταξύ της Ευρώπης και της Ασίας, έχοντας ένα σχέδιο για να κατακτήσει το σύνολο της Περσικής αυτοκρατορίας. Ο Μέγιστος των Ελλήνων ως ο πρώτος μεγάλος κατακτητής της Ευρώπης, και αυτό που συνέβη στην Ασία ένα μοντέλο για τους τόσους πολλούς που ήταν να τον ακολουθήσουν στο πέρασμα των χιλιετιών. Μαζί με τον Μακεδόνα Αλέξανδρο η Ελληνική κουλτούρα ωθήθηκε μακριά στην Ανατολή, έως το Αφγανιστάν και την Ινδία. Ο Ελληνικός οικουμενισμός, το πρότυπο της παγκοσμιοποίησης.

Το σκοπό αυτό, μόνο ένας έθνος ήταν και σε θέση να εκπληρώσει, όπως ήταν συνηθισμένο να έχει ως γνώμονα τη λογική, να πλαισιώνει το χάος με καλούπια, και να μην υπομένει την ελευθερία - αλλά να την θέλει. Ένα έθνος δεν σημαίνει κάθε άτομο, αλλά πολλά, τα περισσότερα. Αυτό είναι το γεγονός που υποδηλώνει ότι εκείνη τη στιγμή γεννήθηκε η Δύση.

http://www.fox2magazine.net/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1/9279-%CE%A3%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CF%8C%CE%B7%CF%87%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%9D%CE%B1%CF%85%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%A3%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AE%CE%B8%CE%B7%CE%BA%CE%B5-%CE%B7-%CE%94%CF%8D%CF%83%CE%B7.html

Δημοσίευση σχολίου Blogger

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top