0

Στοιχεία για τη μελλοντική εξέλιξη του Ναυτικού των ΗΠΑ δημοσιοποίησε ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων (Chief of Naval Operations), ναύαρχος Jonathan W. Greenert, νωρίτερα τον τρέχοντα μήνα κατά τη διάρκεια επίσκεψης του στο ινστιτούτο Brookings.

Ο ναύαρχος Greenert, που κατέχει τη συγκεκριμένη θέση επί τριετία, αναφέρθηκε σε πλειάδα θεμάτων συμπεριλαμβανομένων της στρατηγικής αναδιάταξης στον Ειρηνικό – Ασία, τις επιπτώσεις των αυτόματων περικοπών στον αμυντικό προϋπολογισμό (sequestration), τις εξελίξεις στους ναυτικούς εξοπλισμούς και την τεχνολογία και τη στρατηγική του Ναυτικού των ΗΠΑ για τη διασφάλιση πρόσβασης σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Μάλιστα, ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων γνωστοποίησε ότι η νέα επίσημη Ναυτική Στρατηγική (Maritime Strategy) θα οριστικοποιηθεί εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους.

Σε ό,τι αφορά την περιοχή Ασίας – Ειρηνικού, ο ναύαρχος Greenert επισήμανε, ότι αποτελεί κύριο σημείο εστίασης για το Ναυτικό των ΗΠΑ και της νέας Ναυτικής Στρατηγικής, ενώ σημείωσε ότι ο μεγαλύτερος όγκος εμπορίου και αγαθών (συμπεριλαμβανομένου και του πετρελαίου) των ΗΠΑ αλλά και του κόσμου διακινείται από την περιοχή.

Ειδικότερα, ανέφερε ότι η ναυτική παρουσία των ΗΠΑ θα αυξηθεί στην Ασία μέσω της προωθημένης ανάπτυξης δυνάμεων. Μέχρι το 2020 το 60% των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ θα αναδιαταχθεί στην περιοχή (σήμερα το ποσοστό ανέρχεται σε περίπου 50%), η δε πλειοψηφία τους θα ελλιμενίζεται σε περιοχές όπως η νήσος Γκουάμ και η Σιγκαπούρη.

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις με την Κίνα, ο ναύαρχος Greenert σημείωσε ότι η αμοιβαία ευημερία εξυπηρετεί τα συμφέροντα και των δύο χωρών. Σε πρακτικό επίπεδο, ανέφερε την ανάγκη για τον από κοινού καθορισμό με το Ναυτικό της Κίνας πρωτοκόλλου για τις συναντήσεις πλοίων των δύο χωρών εν πλω και την αξία του διαλόγου. Ας σημειωθεί, ότι τον περασμένο Αύγουστο ο Κώδικας για μη προγραμματισμένες συναντήσεις εν πλω (CUES: Code for Unplanned Encounters at Sea) ψηφίστηκε από τις δύο χώρες αλλά δεν είναι νομικά δεσμευτικός.

Ο Αρχηγός Ναυτικών Επιχειρήσεων σημείωσε επίσης ότι παρά τις αυτόματες περικοπές του αμυντικού προϋπολογισμού, προς το παρόν το Ναυτικό των ΗΠΑ συνεχίζει ομαλά το ναυπηγικό του πρόγραμμα μέχρι το 2025. Ειδικότερα, ο ναύαρχος Greenert ανέφερε ότι στο πλαίσιο του ισχύοντος προϋπολογισμού, ο στόχος είναι το Ναυτικό των ΗΠΑ να διαθέτει 308 μονάδες (κύρια πλοία επιφανείας και υποβρύχια) μέχρι το 2020 και 317 μονάδες μέχρι το 2025.

Παρόλα αυτά, το Ναυτικό εξαναγκάζεται στην ανακατανομή πόρων γεγονός που κατά τον Greenert θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό το ναυπηγικό πρόγραμμα. Κατά την εκτίμησή του, ένα ή δύο από τα συνολικά πέντε κύρια αμερικανικά ναυπηγεία θα αναγκαστούν να διακόψουν τη λειτουργία τους, ενώ αρνητικά θα επηρεαστούν οι μεσαίας βαθμίδας υποκατασκευαστές που κατασκευάζουν συγκροτήματα και απάρτια ιδιαίτερα κρίσιμα για τα πυρηνοκίνητα πλοία επιφανείας και υποβρύχια.

Σε ό,τι αφορά την οπλική τεχνολογία ο ναύαρχος Greenert αναφέρθηκε στα όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας τα οποία μπορούν να αποδειχθούν σημαντική πρόοδος στα ναυτικά όπλα εφόσον αυξηθεί η ισχύς τους. Μάλιστα αναφέρθηκε ονομαστικά στο LaWS και ειδικότερα στο χαμηλό κόστος ανά βολή (ένα δολάριο ΗΠΑ) σε αντιπαραβολή με το περίπου 1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ που είναι το μέσο κόστος ενός κατευθυνόμενου βλήματος.

Τέλος, ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο ναύαρχος Greenert αναφέρθηκε στο ζήτημα της διασφάλισης της πρόσβασης σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Μάλιστα παρουσίασε επιγραμματικά τα τρία βήματα για τον επιχειρησιακό σχεδιασμό:

>Πρόσβαση σε θαλάσσιες περιοχές όπου το Ναυτικό των ΗΠΑ αντιμετωπίζει αντίσταση >Καθορισμός της φύσης της δράσης αν θα είναι «κινητική» ή «μη κινητική» >Αξιολόγηση των επιλογών που είναι διαθέσιμες στο Ναυτικό των ΗΠΑ για να επιτύχει πρόσβαση (υποθαλάσσιες, επιφανειακές, αεροπορικές ή συνδυασμός αυτών).

Σύμφωνα με Αμερικανούς αναλυτές θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον να διαπιστωθεί αν οι διαπιστώσεις του ναυάρχου Greenert θα ενσωματωθούν στη νέα Ναυτική Στρατηγική που, όπως αναφέρθηκε, αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα. Σε κάθε περίπτωση ο κρισιμότερος παράγοντας για την εφαρμογή αλλά και την επίτευξη των στόχων της νέας Ναυτικής Στρατηγικής είναι η επαρκής χρηματοδότηση της.

Διαφορετικά θα παραμείνει κενό γράμμα…
defence point

Δημοσίευση σχολίου Blogger

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top