0

Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα ανάπτυξης της τεχνολογίας του χερσαίου οχήματος «Χ» (GXV-T: Ground X-Vehicle Technology) που άρχισε η υπηρεσία προηγμένων αμυντικών ερευνών του υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ (DARPA: Defense Advanced Research Projects Agency) με σκοπό, μεταξύ άλλων, να «σπάσει» το παράδειγμα της «περισσότερης θωράκισης» για να επιτευχθεί υψηλός βαθμός προστασίας.

Με τη συνεργασία του Ινστιτούτου Αναλύσεων Ασφαλείας και Άμυνας (ΙΑΑΑ–ISDA)

Επιδίωξη του προγράμματος GXV-T είναι η ανάπτυξη επαναστατικών τεχνολογιών, ώστε τα οχήματα μάχης του μέλλοντος (συμπεριλαμβανομένων και των αρμάτων μάχης) να έχουν υψηλότερη τακτική και στρατηγική κινητικότητα, επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα και φυσικά ανεκτό οικονομικό κόστος κτήσης, συντήρησης και λειτουργίας.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη σχετική ιστοσελίδα της διαδικτυακής πύλης της DARPA, τα τελευταία 100 χρόνια του μηχανοκίνητου πολέμου, το επίπεδο προστασίας των χερσαίων τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης καθορίζεται σχεδόν αποκλειστικά από την απλή εξίσωση: «μεγαλύτερη θωράκιση ισούται με μεγαλύτερη προστασία».

Όμως, όπως είναι σε όλους γνωστό, η διατρητική ικανότητα των όπλων αυξανόταν ταχύτερα από την ικανότητα της θωράκισης να αντισταθεί σε πλήγματα. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι ακόμη και η μικρότερη αύξηση του επιπέδου προστασίας και κατά συνέπεια της επιβιωσιμότητας του οχήματος και του πληρώματος, συνοδεύεται από αύξηση του όγκου και του βάρους και φυσικά του κόστους.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ακυρωθέν πλέον Ground Combat Vehicle (GCV) του Στρατού των ΗΠΑ, που σύμφωνα με όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας το βάρος του θα μπορούσε να φθάσει τους 84 τόνους (!), το κόστος κτήσης τα 16-17 εκατ. δολάρια (13,5 εκατ. ευρώ) ανά μονάδα (το συνολικό κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής 1.847 οχημάτων είχε εκτιμηθεί στα 37 δις δολάρια ΗΠΑ, περί τα 30 δις ευρώ) και το κόστος συντήρησης τα 200 δολάρια ΗΠΑ (160 ευρώ) ανά μίλι (το M2 Bradley έχει κόστος συντήρησης 134 ευρώ ανά μίλι).


Η αύξηση του βάρους (που πάντα συνοδεύεται από μείωση της τακτικής και στρατηγικής κινητικότητας) αλλά και του κόστους κτήσης των οχημάτων μάχης είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της δυνατότητας των χερσαίων δυνάμεων (του Στρατού και των Πεζοναυτών στην αμερικανική περίπτωση) να αναπτυχθούν ταχέως, να ελιχθούν σε ποικίλα θέατρα επιχειρήσεων και να εκτελέσουν με επιτυχία την αποστολή τους σε ταχέως μεταβαλλόμενα επιχειρησιακά περιβάλλοντα όπου αφθονούν οι παραδοσιακές και οι μη συμβατικές απειλές.

Επιπρόσθετα, τα μεγαλύτερου όγκου και μεγέθους οχήματα μάχης περιορίζονται σε ό,τι αφορά τα εδάφη που μπορούν να διασχίσουν, απαιτούν εκτεταμένο ίχνος λογιστικής υποστήριξης και φυσικά απαιτούν υψηλότερο οικονομικό κόστος για τη σχεδίαση, ανάπτυξη, ένταξη σε υπηρεσία και επιχειρησιακή αξιοποίηση και αντικατάσταση τους.

Η κατάσταση αυτή είναι πλέον αφόρητη για τις ένοπλες δυνάμεις μικρών και μεσαίων χωρών (τυπικό παράδειγμα η χώρα μας όπου η απειλή επιβάλλει τη διατήρηση μεγάλου όγκου τεθωρακισμένων και μηχανοκίνητων δυνάμεων), αλλά ακόμη και για αυτές μεγάλων χωρών όπως οι ΗΠΑ.

Κατά τη DARPA, η επίτευξη στρατηγικής και τακτικής ευκινησίας, υψηλού επιπέδου επιβίωσης και μειωμένου κόστους, επιβάλλει την υιοθέτηση καινοτόμων και ανατρεπτικών λύσεων που θα εξασφαλίσουν την επιχειρησιακή και οικονομική βιωσιμότητα της επόμενης γενεάς των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η DARPA άρχισε το πρόγραμμα GXV-T ώστε να απαντήσει ουσιαστικά στις ανωτέρω προκλήσεις αλλά και ταυτόχρονα να αλλάξει τις τρέχουσες τάσεις στα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης και τον μηχανοκίνητο πόλεμο.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα GXV-T επιδιώκει να διερευνήσει επαναστατικές τεχνολογίες χερσαίων οχημάτων οι οποίες θα αυξήσουν όχι μόνο τη στρατηγική αλλά και την τακτική κινητικότητα αλλά και την επιβιωσιμότητα με άλλα μέσα εκτός της προσθήκης επιπλέον θωράκισης, και ειδικότερα της δυνατότητας αποφυγής του εντοπισμού, της εμπλοκής και της προσβολής του οχήματος από τον εχθρό.

Αποκαλυπτικές για τη φιλοσοφία που διέπει το πρόγραμμα GXV-T είναι οι δηλώσεις του Kevin Masey που εκτελεί τα καθήκοντα του διευθυντή προγράμματος. «Ο σκοπός του GXV-T δεν είναι απλώς η βελτίωση ή αντικατάσταση κάποιου συγκεκριμένου οχήματος [μάχης], αλλά το «σπάσιμο» του υποδείγματος της περισσότερης θωράκισης και η επανάσταση στην προστασία όλων των τεθωρακισμένων οχημάτων μάχης», σημειώνει ο Masey.


«Εμπνεόμενοι από το πως τα προγράμματα των πειραματικών αεροσκαφών [X-planes] βελτίωσαν τις ικανότητες των αεροσκαφών τα τελευταία 60 χρόνια, σχεδιάζουμε την αναζήτηση πρωτοποριακής βασικής έρευνας και ανάπτυξης που θα προσδώσει στα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης υψηλότερη κινητικότητα και μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα με ανεκτό οικονομικό κόστος», συμπλήρωσε.

Ήδη, προκειμένου να εξοικειώσει τους ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα με τη φιλοσοφία και συγκεκριμένα στους τεχνικούς αντικειμενικούς σκοπούς του GXV-T, η DARPA πραγματοποίησε την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου ειδική ημερίδα (Proposer’s Day) για να τους ενημερώσει.

Ειδικότερα οι τεχνικοί αντικειμενικοί σκοποί του προγράμματος GXV-T περιλαμβάνουν τις ακόλουθες βελτιώσεις σε σχέση με τα σημερινά τεθωρακισμένα οχήματα μάχης:

>Μείωση του βάρους και του μεγέθους του οχήματος κατά 50%
>Μείωση του πληρώματος που απαιτείται για τη λειτουργία του οχήματος κατά 50%.
>Αύξηση της ταχύτητας του οχήματος κατά 100%
>Δυνατότητα πρόσβασης στο 95% των εδαφών
>Μείωση των υπογραφών που επιτρέπουν στον εχθρό να εντοπίσει και να εμπλέξει οχήματα

Στη σχετική ιστοσελίδα της DARPA παρέχονται οι ακόλουθοι τέσσερις τομείς όπου μπορούν να αναπτυχθούν τεχνολογίες που θα ικανοποιήσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του προγράμματος:

Ριζικά αυξημένη κινητικότητα: ικανότητα διάσχισης ποικιλόμορφων, εκτός οδών, εδαφών, κλίσεων και υψομέτρων, προηγμένα συστήματα ανάρτησης και πρωτοποριακές διαμορφώσεις τροχών / ερπυστριών, ακραίες ταχύτητες, ταχείες αλλαγές της κίνησης κατεύθυνσης στις τρεις διαστάσεις.

Επιβιωσιμότητα μέσω ευελιξίας: αυτόνομη αποφυγή επερχόμενων απειλών χωρίς την πρόκληση τραυματισμών στο πλήρωμα μέσω τεχνολογιών όπως ευέλικτης κίνησης (παράκαμψης) και ενεργητικής επανατοποθέτησης της θωράκισης.

Ενίσχυση (αύξηση) του πληρώματος: βελτιωμένη φυσική και ηλεκτρονικά υποβοηθούμενη τακτική επίγνωση για το πλήρωμα και τους επιβαίνοντες, ημιαυτόνομη υποβοήθηση της οδήγησης και αυτοματοποίηση κύριων λειτουργιών του πληρώματος σε επίπεδο αντίστοιχο με αυτό που συναντάται στα πιλοτήρια των σύγχρονων επιβατηγών αεροσκαφών.

Διαχείριση υπογραφής: μείωση των δυνάμενων να εντοπιστούν ιχνών στα ορατό, υπέρυθρο (IR), ακουστικό και ηλεκτρομαγνητικό (EM) τμήματα του φάσματος.

Επισημαίνεται δε, ότι η ανάπτυξη τεχνολογιών πέρα από τα συγκεκριμένα τέσσερα παραδείγματα είναι επιθυμητή εφόσον υποστηρίζει την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του προγράμματος και ότι η DARPA ενδιαφέρεται για «μη παραδοσιακές» συνεισφορές στο πρόγραμμα.

Η DARPA προτίθεται να αναπτύξει τις τεχνολογίες του προγράμματος GXV-T σε χρονικό διάστημα 24 μηνών μετά την ανάθεση των αρχικών συμβάσεων, η οποία προγραμματίζεται λίγο πριν ή τον Απρίλιο του 2015. Οι συμβάσεις θα αφορούν την έρευνα, ανάπτυξη, σχεδίαση, δοκιμή και αξιολόγηση κύριων υποσυστημάτων και των δυνατοτήτων τους σε πολλαπλές τεχνολογικές περιοχές με σκοπό την ολοκλήρωση τους σε μελλοντικά πρωτότυπα χερσαίων οχημάτων μάχης.defence point

Δημοσίευση σχολίου Blogger

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.

 
Top